Filippa K won design price

image
Guldknappegalan 2015. Photo by Sara Thorsson / Sagamodellen

Filippa K won the design price in Sweden. Filippa K makes us ignore, at least a bit, trends but be more aware of wholeness and sustainability.
Filippa K is the big brand of design from Sweden. Just like Katja of Sweden was in the 60-70th.

Filippa K vann Guldknappen 2015. Filippa K får oss att strunta lite i trender och fokusera på helhet och hållbarhet istället.
Filippa K är det stora exportvarumärket för svenskt mode idag. Precis som Katja of Sweden var på 60-70 talet.

Advertisements

Jag är Ingrid på bio

http://www.sf.se/filmer/Ingrid/?P=Forestallningslista

Do not miss the release of the Ingrid Bergman movie! A great movie star, please see link above. Did you know that she and the designer Katja Geiger were friends? They had a lot in common. Not only being Swedish women living abroad with foreign husbands. They both seem to have had brave visions they wanted to complete despite family obstacles. Hard and unpopular decisions were made. Tomorrow I will see the movie!

Missa inte nya filmen om Ingrid Bergman, se länken. Visste du att Ingrid och designern Katja Geiger var vänner och hade en del gemensamt? De var inte bara svenska kvinnor som bodde utomlands med utländska män. De hade båda modiga visioner som de ville uppnå trots hinder. Svåra och impopulära beslut fattades. Imorgon ska jag se filmen!!

About…Katja

I get inspired by Katja of Sweden. A lot on this forum will be about her vision, life and design. Katja Geiger was one of Sweden’s most successful designer in the 60th. She had a vision which she bravely completed with her husband Rod. To stand out and stand up for something you want to create and believe in, that is what this site is for. Stay tuned…/Saga

Jag inspireras av Katja of Sweden. Mycket kommer handla om hennes vision, liv och design. Katja Geiger var Sveriges största modeexportör på 60-talet. Hon hade en vision som hon modigt uppnådde i samarbete med sin amerikanske man Rod. Att våga sticka ut och stå upp för något du tror på och vill skapa, det är vad denna blog ska handla om. Fortsättning följer…/Saga

About

Saga gets Inspired by People,  events and life stories. Some people have a vision and create their own destiny, some have exciting stories to tell. Those people inspire the rest of us. Let us get Inspired!

Saga blir inspirerad. Hon blir det ofta av människor, händelser och livsöden. En persons liv kan vara som en saga. En annan har en vision som gör att hon skapar sitt eget öde. Sådana personer finns! Låt dig bli inspirerad!