Camilla Thulin – Design for female curves

IMG_20150918_211601
Camilla Thulin design. Photo by Sara Thorsson / Sagamodellen

 I’m

 a huge admirer of Camilla Thulin’s and Katja of Sweden’s design. They both give me inspiration in my ordinary life.

I had the pleasure to attend Camilla Thulin’s opening of the exhibition ‘Costumes, corsettes and Army of Lovers’ at the Kulturhuset in Stockholm. Here you can see all Camilla’s fabulous art of design with back ground music of Army of Lovers of whose design Camilla created. Many of her costumes have been used in plays and performances in shows at the Opera and

theatres.

There may not be much those two designers have in common except that they both went to the Design school of Beckman. However, there need to be a brave woman to use their design. Both design are colourful, female with prints. Katja of Sweden made comfortable beautiful cloths for the modern woman (50th, 60th and 70th). Camilla Thulin’s design is comfortable too but demands female curves. Not for women who wants to be invisible in manly suits. No, show your female form and make success. I can recommend the exhibition!

20150918_173301
Camilla Thulin design. Photo by Sara Thorsson / Sagamodellen
 Ja

g är stor beundrare av Camilla Thulin och Katja of Swedens design. Båda ger mig inspiration i vardagen. Jag hade nöjet att gå på vernissage för öppnandet av Camilla Thulins utställning Kostymer, korsetter och Army of Lovers på Kulturhuset i Stockholm. Här visades Camillas inspirastionskällor och kreationer. Allt till musik från Army of Lovers.

På ytan är det inte mycket dom har gemensamt förrutom att båda är skolade på Beckmans i Stockholm och båda är och har varit hårt arbetande konstnärer och designers. Katja of Sweden är tyvärr inte verksam idag pga högt aktsam ålder.

Men bådas kreationer kräver sin kvinna. Kläderna är ofta färgglada och inte för en kvinna som ville klä sig som man. Nej, här bjuds på mönster, färger och härlig design. Katja of Sweden ville göra bekväma kläder till den moderna kvinnan (50-, 60- och 70-talet). Camilla Thulins kläder är också bekväma men kräver mer kvinnliga former. Kreationerna är inget för kvinnan som inte vill synas eller som hellre ikläder sig kostym. Tack och lov! Här får man visa former och se snygg ut! Titta på utställningen om ni får tillfälle!

Photos taken by Sara Thorsson at Camilla Thulins exhibition at Kulturhuset

See Army of Lovers music videos from 1991

Katja goes to Africa

There is a growing interest in African fashion and African designers in Europe. Africa Fashion Week London in August 2015 showed again how colourful the design really is. Africa Fashion Week London is highlighting the African fashion designers and create a global showcasting platform for the industry.

African print and colours are ‘brave’ for Scandinavian consumers and probably more popular elsewhere as Scandinavian design are more ‘pale’. Even so, Katja of Sweden might have been one of the first designers going to the African continent to get inspired. This was in 1962 and her new collection based on African prints were shown in Malmö 1963 with the name ‘Katja goes to Africa’. How many of these colourful cloths stayed in Sweden? Probably not many as there is not much you can find on the vintage market. These lovely cloths probably ended up in the US and European market.

Source: http://www.africanfashionweeklondon.com,

Katja of Sweden biography by Katja Geiger and Lars Åhlander

Dagens Industri 7 September 2015

Design as Art

image

Art from Katja of Sweden. Photo: Kerstin Maripuu.

Design can be art. This impressive dress was designed by Katja of Sweden in 1972. Sometimes Katja worked alongside artists to create special pattern. Those collections stood out from others as the pattern were a bit more creative and challenging. The pattern on this dress was named Dynasty and designed by Sven Fristedt.
It takes a woman who want to stand out from the crowd to wear this!
Source: Malmö Stadsarkiv

Design kan vara konst. Den här häftiga klänningen gjordes av Katja of Sweden 1972. Ibland arbetade Katja med andra konstnärer för att skapa mönster. Kollektioner från dessa samarbeten uppmärksammades eftersom mönstrena var mer kreativa och vågade. Mönstret på klänningen ovan heter Dynasti, skapat av Sven Fristedt. Kvinnan som bär en sån här klänning vågar stå ut från mängden!
Källa: Malmö Stadsarkiv

Filippa K won design price

image
Guldknappegalan 2015. Photo by Sara Thorsson / Sagamodellen

Filippa K won the design price in Sweden. Filippa K makes us ignore, at least a bit, trends but be more aware of wholeness and sustainability.
Filippa K is the big brand of design from Sweden. Just like Katja of Sweden was in the 60-70th.

Filippa K vann Guldknappen 2015. Filippa K får oss att strunta lite i trender och fokusera på helhet och hållbarhet istället.
Filippa K är det stora exportvarumärket för svenskt mode idag. Precis som Katja of Sweden var på 60-70 talet.

Jag är Ingrid på bio

http://www.sf.se/filmer/Ingrid/?P=Forestallningslista

Do not miss the release of the Ingrid Bergman movie! A great movie star, please see link above. Did you know that she and the designer Katja Geiger were friends? They had a lot in common. Not only being Swedish women living abroad with foreign husbands. They both seem to have had brave visions they wanted to complete despite family obstacles. Hard and unpopular decisions were made. Tomorrow I will see the movie!

Missa inte nya filmen om Ingrid Bergman, se länken. Visste du att Ingrid och designern Katja Geiger var vänner och hade en del gemensamt? De var inte bara svenska kvinnor som bodde utomlands med utländska män. De hade båda modiga visioner som de ville uppnå trots hinder. Svåra och impopulära beslut fattades. Imorgon ska jag se filmen!!

About…Katja

I get inspired by Katja of Sweden. A lot on this forum will be about her vision, life and design. Katja Geiger was one of Sweden’s most successful designer in the 60th. She had a vision which she bravely completed with her husband Rod. To stand out and stand up for something you want to create and believe in, that is what this site is for. Stay tuned…/Saga

Jag inspireras av Katja of Sweden. Mycket kommer handla om hennes vision, liv och design. Katja Geiger var Sveriges största modeexportör på 60-talet. Hon hade en vision som hon modigt uppnådde i samarbete med sin amerikanske man Rod. Att våga sticka ut och stå upp för något du tror på och vill skapa, det är vad denna blog ska handla om. Fortsättning följer…/Saga